• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2023

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2023

 

Archív výsledkov súťaže "Detský Davis Cup a Fed Cup" za obdobie od r. 2020 do r. 2023:

rok 2023

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo Deti do 8 rokov
Detský DC Bratislava I  / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky

najbojovnejší hráč
Bratislava
Západ I / Západ II / stretnutie o umiestnenie
Stred
Východ
Detský FC Bratislava I / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ
Bratislava
Západ
Stred
Východ
výsledky

najbojovnejšia hráčka
Bratislava
Západ I / Západ II / stretnutia o umiestnenie
Stred I / Stred II / stretnutia o umiestnenie
Východ

 

rok 2022

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo Deti do 8 rokov
Detský DC Bratislava I  / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ

výsledky

najbojovnejší hráč

Bratislava I / Bratislava II / stretnutie o umiestnenie
Západ
Stred I / Stred II / stretnutie o umiestnenie
Východ
Detský FC Bratislava I / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ

výsledky

najbojovnejšia hráčka

Bratislava
Západ I / Západ II / stretnutia o umiestnenie
Stred I / Stred II / stretnutia o umiestnenie
Východ

 

rok 2021

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo Deti do 8 rokov
Detský Davis Cup Bratislava I  / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ

výsledky

najbojovnejší hráč

Bratislava
Západ
Stred 
Východ
Detský Fed Cup Bratislava I / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred I / Stred II
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ

výsledky

najbojovnejšia hráčka

Bratislava
Západ 1 / Západ 2 / stretnutia o umiestnenie
Stred 1 / Stred 2 / stretnutia o umiestnenie
Východ

 

rok 2020

  Oblastné kolo Regionálne kolo Celoštátne kolo Deti do 8 rokov
Detský Davis Cup

Bratislava I  / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred Sk. I / Sk. II / Sk. III / 
Sk. IV / Sk. AB 
Východ I / Východ II

Bratislava
Západ
Stred
Východ
ZRUŠENÉ
(Covid-19)
 
Bratislava
Západ - zrušené (dážď)
Stred 1 / Stred 2
Stred stretnutia o umiestnenie
Východ - zrušené (dážď)
Detský Fed Cup Bratislava I / Bratislava II
Západ I / Západ II
Stred Sk.I / Sk.II / Sk.III / Sk.IV
Sk.IAB / Sk.IIAB / Sk.IIIAB / Sk.IVAB
Východ I / Východ II
Bratislava
Západ
Stred
Východ

ZRUŠENÉ
(Covid-19)

Bratislava
Západ - zrušené (dážď)
Stred 1 / Stred 2
Stred stretnutia o umiestnenie
Východ - zrušené (dážď)
 

Vložené: 19. 02. 2020       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2024

Súťaž do 8 rokov: Prihlášky treba zaslať najneskôr do 28. 7. 2024 na adresu stella.kassova@stz.sk zoznam prihlásených

Súťaž do 10 rokov: usporiadatelia a organizačné výbory regionálneho kola...
Súpisky do regionálneho kola musia postupujúce družstvá spracovať nanovo cez systém eTenis najneskôr do 14. 8. 2024.

 

18. 07. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

KONKURZ na usporiadateľov Detského DC a FC 2024

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2024.

Prihlášku na usporiadanie podujatia je nutné zaslať na e-mailovú adresu stella.kassova@stz.sk najneskôr do:
5. mája pre oblastné kolo do 10 rokov
30. júna pre regionálne kolo do 10 rokov
4. augusta pre regionálne kolo do 8 rokov

23. 06. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

Klubové kolo Detského DC a FC

V zmysle rozpisov súťaže pre Detský Davis Cup a Fed Cup 2024 si termín klubového kola určuje príslušný subjekt (klub). Pre súťaž do 10 rokov je odporúčaný termín v priebehu mája a do 8 rokov najneskôr do 6. 9. 2024.

13. 03. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2024

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

14. 11. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

04. 11. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde